ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
คำสั่งต่าง ๆ
 
คำสั่งย้าย
  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 927/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 81 ราย 
 • 19 ต.ค. 2563 25 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 892/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 5 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 751/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 7 ราย 
 • 21 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 746/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 47 ราย 
 • 21 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 684/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จำนวน 17 ราย 
 • 3 ส.ค. 2563 11 ส.ค. 2563  
    คำสั่งย้ายทั้งหมด  
   
  คำสั่งเลื่อน
    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1296/263 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 5 พ.ย. 2563 13 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1297/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 5 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 957/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 10 ราย 
 • 28 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 911/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 14 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 915/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 14 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563  
    คำสั่งเลื่อนทั้งหมด  
   
  คำสั่งบรรจุ
    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1015/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   917/2557 
 • 25 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   826/2557 
 • 22 ต.ค. 2557 12 พ.ย. 2557  
   
 •   682/2557 
 • 2 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557  
   
 •   672/2557 
 • 26 ส.ค. 2557 18 ก.ย. 2557  
    คำสั่งบรรจุทั้งหมด  
   
  คำสั่งโอน
    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   936/2557 
 • 2 ธ.ค. 2557 9 ธ.ค. 2557  
   
 •   928/2557 
 • 27 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   905/2557 
 • 18 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   875/2557 
 • 10 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   811/2557 
 • 14 ต.ค. 2557 20 ต.ค. 2557  
    คำสั่งโอนทั้งหมด  
   
  คำสั่งลาออก
    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   918/2557 
 • 25 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   900/2557 
 • 18 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   790/2557 
 • 3 ต.ค. 2557 7 ต.ค. 2557  
   
 •   723/2557 
 • 18 ก.ย. 2557 26 ก.ย. 2557  
   
 •   707/2557 
 • 8 ก.ย. 2557 22 ก.ย. 2557  
    คำสั่งลาออกทั้งหมด  
   
  คำสั่งแต่งตั้ง
    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 874/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 875/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 881/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 838/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 839/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
    คำสั่งแต่งตั้งทั้งหมด  
   

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768