ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
กิจกรรม 5 ส.

 

การดำเนินกิจกรรม 5 ส.

 • แนวทางการสรุปรายละเอียดผลการตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5 ส. แต่ละหน่วยงาน
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 21/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส.
 • คำสั่งกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส. ที่ 1/2557
 • นโยบาย
 • โครงการ 5 ส.
 • องค์ประกอบของบอร์ด 5 ส.
 • มาตรฐานกลาง 5 ส.
 • เกณฑ์การให้คะแนน
 • แบบฟอร์มการตรวจให้คะแนน
 • ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม
 • คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
 •  

   

   

   


   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768