ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2560
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งแต่งตั้ง

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
  •   คำสั่งกรมฯ ที่ 611/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (วันที่คำสั่ง 30 ส.ค. 2559) 
  • 8 ก.ย. 2559 8 ก.ย. 2559  
     
  •   62/2557 
  • 23 ม.ค. 2557 5 ก.พ. 2557  
     
  •   976/2556 
  • 12 พ.ย. 2556 2 ธ.ค. 2556