ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2563
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งรักษาการ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 982/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย 
 • 9 พ.ย. 2563 10 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 983/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 9 พ.ย. 2563 10 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 960/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 28 ต.ค. 2563 2 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 961/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 28 ต.ค. 2563 2 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 962/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 28 ต.ค. 2563 2 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 941/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 20 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 905/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 14 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 918/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 14 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 899/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 12 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 898/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 12 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 900/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 12 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 885/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 1 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 871/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 880/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 883/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 30 ก.ย. 2563 26 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 883/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 30 ก.ย. 2563 21 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 840/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 833/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 23 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 808/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย 
 • 17 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 809/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย 
 • 17 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2563