ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มีนาคม 2561
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งรักษาการ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 216/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 
 • 8 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 217,219/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 2 ราย  
 • 8 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 184/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 1 ราย 
 • 28 ก.พ. 2561 9 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 181/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 1 ราย  
 • 23 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 154,155/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 4 ราย  
 • 21 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 153/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 
 • 21 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 126/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 1 ราย  
 • 9 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 125,127,129/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวนทั้งหมด 4 ราย 
 • 9 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 88,89/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 2 ราย 
 • 2 ก.พ. 2561 7 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 96/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 1 ราย  
 • 2 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 48-49,56,59/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย 
 • 25 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 58,62/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 2 ราย  
 • 25 ม.ค. 2561 7 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 29/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการให้รักษาในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 16 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1069/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 12 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1071/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 12 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1031/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 4 ธ.ค. 2560 6 ธ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1005/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1007/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1008/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1009/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560