ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2560
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งรักษาการ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 474/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย 
 • 19 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 341/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 18 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 320/2560 เรื่อง แต่งตั้งให้รักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย 
 • 9 พ.ค. 2560 9 พ.ค. 2560  
   
 •   เลขที่คำสั่ง คำสั่งกรมฯ ที่ 850/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
 • 19 ต.ค. 2559 27 ต.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 766/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 • 18 ต.ค. 2559 18 ต.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 756/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 11 ราย 
 • 5 ต.ค. 2559 5 ต.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 542/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งจำนวน 1 ราย 
 • 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 201 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 14 ราย 
 • 9 มี.ค. 2559 10 มี.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 202 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 148 ราย 
 • 9 มี.ค. 2559 10 มี.ค. 2559  
   
 •   คส.กระทรวงฯ ที่ 190/2558 ลว.20 ก.พ.2558 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย 
 • 2 มี.ค. 2558 2 มี.ค. 2558  
   
 •   กระทรวง499/2557 
 • 12 มิ.ย. 2557 3 ก.ค. 2557