ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งรักษาการ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 789/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 9 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 791/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 9 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 792/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 9 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 773/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย 
 • 2 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 526/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 529/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 456/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 15 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 462/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 15 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 586/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 7 ราย 
 • 24 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 371/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 15 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 345/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 2 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 244/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 18 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 250/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 18 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 147/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 13 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 148/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 13 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 43/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย  
 • 20 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 20 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 25/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 9 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1178/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1103/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 29 พ.ย. 2562 4 ธ.ค. 2562