ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2561
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งรักษาการ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 480/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย  
 • 14 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 482/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย  
 • 14 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 384/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 26 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 334/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 17 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 553/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 11 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 554,555/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย  
 • 11 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 291/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 9 ราย 
 • 28 มี.ค. 2561 5 เม.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 289/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 27 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 290/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 27 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 282/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 26 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 230/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 13 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 216/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 
 • 8 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 217,219/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 2 ราย  
 • 8 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 184/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 1 ราย 
 • 28 ก.พ. 2561 9 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 181/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 1 ราย  
 • 23 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 154,155/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 4 ราย  
 • 21 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 153/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 
 • 21 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 126/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 1 ราย  
 • 9 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 125,127,129/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวนทั้งหมด 4 ราย 
 • 9 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 88,89/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด 2 ราย 
 • 2 ก.พ. 2561 7 ก.พ. 2561