ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเลื่อน

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 927/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 20 ราย 
 • 7 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 906/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 2 ต.ค. 2560 4 ต.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 737/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 10 ราย 
 • 26 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 829/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 6 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 819/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 5 ก.ย. 2560 8 ก.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 632/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 21 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 633/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 9 ราย 
 • 21 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 859/2560 เรื่องเลื่อนข้าราชการ จำนวน 14 ราย 
 • 27 มิ.ย. 2560 27 มิ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 532/2560 เรื่องเลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 7 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 447/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 9 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 449/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 9 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 450/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 9 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 312/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 14 ราย 
 • 28 เม.ย. 2560 2 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 287/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 20 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 310/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 24 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 124/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 22 ก.พ. 2560 22 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 197/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 17 ก.พ. 2560 17 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 103/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 23 ราย 
 • 17 ก.พ. 2560 17 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 131/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 7 ก.พ. 2560 7 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 934/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 2 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2559