ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤษภาคม 2561
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเกษียณ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เฉพาะราย) ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐ 
 • 27 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2560  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกียษณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 4 ก.ค. 2560 
 • 14 ก.ค. 2560 14 ก.ค. 2560  
   
 •   ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากอายุราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 • 16 ก.พ. 2560 16 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ ลจ 3/2560 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 • 27 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ 
 • 27 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นราชการครบเกษียณอายุ 
 • 18 ต.ค. 2559 18 ต.ค. 2559  
   
 •   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง เกษียณอายุราชการ (อธิบดี) 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ เกษียณอายุราขการ (79 ราย) 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ เกษียณอายุราขการ (C9) 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการครบเกษียณอายุราชการ (เฉพาะราย) 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ ลจ 23/2559 เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เฉพาะราย) 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (นายณรงค์ เกิดศรี) 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ ลจ 11/2559 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559