ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2561
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศสอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556

 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ หรือ ทางเว็บไซต์ http://person.dld.go.th/