ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2560

js slider
รายละเอียด :

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธาน

 


วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560
เข้าถึง : 315 ครั้ง