วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

js slider
รายละเอียด :

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณลานเสาธง หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ในเวลา 08.00 น. 


วันที่ : 28 กันยายน 2560
เข้าถึง : 418 ครั้ง