วิสัยทัศน์กรมปศุสัตว์ “ เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก"  วิสัยทัศน์กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ “บริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักคุณธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
กันยายน 2564
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 
 • การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564    (20 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)    (15 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • การจัดส่งของที่ระลึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564    (14 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ    (10 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้)    (10 ก.ย. 2564)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ข่าวแจ้งเวียนของหน่วยงาน
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี    (8 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ทดสอบ    (27 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (16 ต.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ข่าวฝึกอบรม
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Big data & Cloud Computing 2021 (Online Conference)    (14 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริง" รุ่นที่ 4    (14 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับระบบ National Single Window    (13 ก.ย. 2564)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ข่าวรับสมัครงาน
   
 • ประกาศเลื่อน เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 5)    (31 ส.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค    (13 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ การปฏิบัติงานและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค    (5 ก.ค. 2564)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ข่าวเรียกบรรจุข้าราชการ
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์ (10 มิถุนายน 2564)    (28 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (22 มีนาคม 2564)    (22 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (5 เมษายน 2564)    (9 มี.ค. 2564)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ภาพกิจกรรม
   
 • การประชุมชี้แจง "ทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" โดยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) (จำนวน 10 ภาพ)
 •  
     
   
 • การคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จำนวน 4 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     
   
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 194 คน
  ผู้อำนวยการ
   
  เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
   

  ระบบสารสนเทศต่างๆ
   

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768