คลินิกให้คำปรึกษา HR Clinic พัฒนาสู่งานบริการด้วยเทคโนโลยี

sc20231010 00018 0

 

   

      เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2567 คล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี (วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี) กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัด "คลินิกให้คำปรึกษา HR Clinic พัฒนาสู่งานบริการด้วยเทคโนโลยี" ภายใต้แนวคิด : กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ full digitalization เป็นคลินิกให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS6) ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย เส้นทางความก้าวหน้า การปรับเงินเดือนตามมติ ครม. Self Learning ฯลฯ ซึ่งในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย อาทิเช่น ผ้าห่ม กระเป๋า ร่ม แก้วน้ำ ฯลฯ และรางวัลใหญ่ พัดลม 16 นิ้ว