นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมปศุสัตว์

Privacy Policy of Department of Livestock Development

     กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ กรมปศุสัตว์ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด