198538

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผน "การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 2/2566" เวลา 09.00 -12.00 น. หัวข้อ "การใช้เทคโนโลยี ทักษะดิจิทัล ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ(excel)" โดยนายวัชรพงส์ ชื่นพิมลชาญกิจ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เวลา 13.00 - 16.00 น. หัวข้อ "สิทธิประโยชน์ข้าราชการ และพนักงานราชการ" โดยนายปรีชา จันทรณิธานศรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอัศวรักษ์ ตึกอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์