1

 

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 53 ผ่านระบบ Zoom ซึ่งในการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้มีการให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ โดย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน คือ 4 เก่ง เก่งเรียน เก่งคิด เก่งทำ เก่งใช้ชีวิต