155748

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Youtube Live Streaming) ที่ช่อง "จำขึ้นใจ สำนักงาน ก.พ."

"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"