477990 0

กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "การบริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้แก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์"

            ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา
ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากรกรมปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "การบริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้แก่
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยนำปัจจัยและสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปบริจาคให้กับมูลนิธิฯ อาทิเช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แป้ง สบู่ แปรงสีฟันยาสีฟัน นม อาหารแห้ง ขนม หน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์เจลสำหรับล้างมือ ฯลฯ

ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ