477996 0

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการบริจาคปัจจัย แก่วงดนตรีคนตาบอด

จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งมาจัดแสดงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

เวลา 11.30-13.00 น.