การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

sc20231010 00018 0

 

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โดยในการประชุมครั้งนี้มี นางสาวสุภาพร แสงดาว ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เข้าร่วม พร้อมด้วย ผอ.สคบ. ผอ.สสช. ผอ.สทช ผอ.สทป ผอ.อยส. ผอ.สพส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์