การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

sc20231010 00018 0

 

  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยในการประชุมครั้งนี้มี นางสาวสุภาพร แสงดาว ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เข้าร่วม พร้อมด้วย ผอ.สอส. ผอ.สพพ. ผอ.กสส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์