การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

sc20231010 00018 0

 

   

       วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม พร้อมด้วย นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์