การประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

sc20231010 00018 0

 

   

      วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมคณะกรรมการเฉพาะกิจในการดำเนินการทุนของรัฐบาล ตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด ประกอบด้วย 1. ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา จำนวน 4 ทุน แบ่งเป็นทุนศึกษา ระดับปริญญาเอก 1 ทุน ระดับปริญญาโท 1 ทุน ทุนฝึกอบรม จำนวน 2 ทุน และ 2. ทุนรัฐบาลเพิ่อเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบ Zoom Meeting