การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

sc20231010 00018 0

 

   

      วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. กรมปศุสัตว์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 3.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯและการสอบแข่งขันฯ พร้อมด้วย นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต