การรับบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จากหน่วยงานต่าง ๆ สมาคม และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

sc20231010 00018 0

 

   

      กรมปศุสัตว์กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ (วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี) ครบรอบ 82 ปี ภายใต้แนวคิด : กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ full digitalization วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการรับบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จากหน่วยงานต่าง ๆ สมาคม และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิน 169,965 บาท