4

    วันที่ 12 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 (Onsite) ณ โรงแรม เบสท์-เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 (Online) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
ซึ่งในวันที่ 12 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การครองตน ครองคน และครองงาน" และนายชัยวัฒน์ ศิริโต วิทยากรจากภายนอก บรรยายในหัวข้อ "การสร้างความสามัคคี ทีมงาน และเครือข่ายเพื่อการปฏิบัติราชการ" และ "การพัฒนาคน พัฒนาจิต สร้างสมดุลของชีวิต"