:: กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ::


ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2563
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
ฌาปนกิจสงเคราะห์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์

ประกาศสมาชิกถึงแก่กรรม

รับสมัครสมาชิกใหม่

การคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

การขอรับเงินค่าสงเคราะห์ศพ

วิธีการชำระค่าสงเคราะห์ศพ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แบบฟอร์มฌาปนกิจสงเคราะห์

ติดต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์