ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มีนาคม 2561
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ภาพกิจกรรมการองการเจ้าหน้าที่
       
  ประชุมคณะทำงานวางแผนและบริหารอัตรากำลังกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
   
  วันที่ : 15 มี.ค. 2561  
  จำนวนภาพ : 12 ภาพ  
  เข้าถึง : 67 ครั้ง  
       
  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2561  
   
  วันที่ : 28 ก.พ. 2561  
  จำนวนภาพ : 20 ภาพ  
  เข้าถึง : 315 ครั้ง  
       
  ประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
   
  วันที่ : 27 ก.พ. 2561  
  จำนวนภาพ : 15 ภาพ  
  เข้าถึง : 135 ครั้ง  
       
  การพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑  
   
  วันที่ : 16 ก.พ. 2561  
  จำนวนภาพ : 6 ภาพ  
  เข้าถึง : 225 ครั้ง  
       
  โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2561 รุ่น 17  
   
  วันที่ : 16 ก.พ. 2561  
  จำนวนภาพ : 24 ภาพ  
  เข้าถึง : 151 ครั้ง