ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2561
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ภาพกิจกรรมการองการเจ้าหน้าที่
       
  สำนักงาน ก.พ.เข้าเยี่ยมส่วนราชการและนักเรียนทุนรัฐบาล  
   
  วันที่ : 17 ก.ค. 2561  
  จำนวนภาพ : 34 ภาพ  
  เข้าถึง : 97 ครั้ง  
       
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2/2561  
   
  วันที่ : 9 ก.ค. 2561  
  จำนวนภาพ : 17 ภาพ  
  เข้าถึง : 74 ครั้ง  
       
  ประชุมคณะทำงานจัดตั้งกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ครั้งที่ 1/2561  
   
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2561  
  จำนวนภาพ : 14 ภาพ  
  เข้าถึง : 237 ครั้ง  
       
  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน  
   
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2561  
  จำนวนภาพ : 5 ภาพ  
  เข้าถึง : 133 ครั้ง  
       
  ประชุมการมอบนโยบายกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561  
   
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2561  
  จำนวนภาพ : 27 ภาพ  
  เข้าถึง : 198 ครั้ง