ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มิถุนายน 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
QR Code Line Application
 
ภาพกิจกรรมการองการเจ้าหน้าที่
       
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 33 ประจำปี 2560  
   
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2560  
  จำนวนภาพ : 80 ภาพ  
  เข้าถึง : 82 ครั้ง  
       
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  
   
  วันที่ : 7 มิ.ย. 2560  
  จำนวนภาพ : 9 ภาพ  
  เข้าถึง : 481 ครั้ง  
       
  ประชุมการจัดทำรายละเอียดการประเมินค่างานของตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นักวิชาการสัตวบาล) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
   
  วันที่ : 7 มิ.ย. 2560  
  จำนวนภาพ : 17 ภาพ  
  เข้าถึง : 383 ครั้ง  
       
  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Officer กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
   
  วันที่ : 31 พ.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 11 ภาพ  
  เข้าถึง : 150 ครั้ง  
       
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
   
  วันที่ : 30 พ.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 3 ภาพ  
  เข้าถึง : 32 ครั้ง