ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ภาพกิจกรรมการองการเจ้าหน้าที่
       
  โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บังคับบัญชา : ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม  
   
  วันที่ : 17 ส.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 28 ภาพ  
  เข้าถึง : 21 ครั้ง  
       
  ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2560  
   
  วันที่ : 7 ส.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 17 ภาพ  
  เข้าถึง : 157 ครั้ง  
       
  การประชุมประจำสัปดาห์ ผอ.สำนัก/กอง ในการกำกับดูแลของ รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เรื่อง การควบคุมกำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 10/2560  
   
  วันที่ : 7 ส.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 7 ภาพ  
  เข้าถึง : 109 ครั้ง  
       
  การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  
   
  วันที่ : 1 ส.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 11 ภาพ  
  เข้าถึง : 120 ครั้ง  
       
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  
   
  วันที่ : 26 ก.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 13 ภาพ  
  เข้าถึง : 156 ครั้ง