ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ภาพกิจกรรมการองการเจ้าหน้าที่
       
  การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 2  
   
  วันที่ : 15 ธ.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 14 ภาพ  
  เข้าถึง : 28 ครั้ง  
       
  การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประเภทวิชาการ) ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
   
  วันที่ : 14 ธ.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 8 ภาพ  
  เข้าถึง : 75 ครั้ง  
       
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สู่การเป็น Smart Officer รุ่นที่ 1 (อำเภอต้นแบบด้านการปศุสัตว์)  
   
  วันที่ : 13 ธ.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 95 ภาพ  
  เข้าถึง : 93 ครั้ง  
       
  กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleanning Day) ของกรมปศุสัตว์  
   
  วันที่ : 7 ธ.ค. 2560  
  จำนวนภาพ : 9 ภาพ  
  เข้าถึง : 157 ครั้ง  
       
  ประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
   
  วันที่ : 28 พ.ย. 2560  
  จำนวนภาพ : 32 ภาพ  
  เข้าถึง : 173 ครั้ง