ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวฝึกอบรม 
 
 
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   (1 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็น smart office รุ่นที่ 1 อำเภอต้นแบบด้านการปศุสัตว์  (30 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14   (28 พ.ย. 2560) 
 •  
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ 22  (23 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพิ่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 จำนวน 1 ชุด  (23 พ.ย. 2560) 
 •  
 • การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราขการไทย รุ่นที่ 23  (21 พ.ย. 2560) 
 •  
 • รายชื่ื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  (21 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร   (21 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ   (16 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน  (16 พ.ย. 2560) 
 •  
 • โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2560 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (15 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาเกียรติยศ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ฮิโรชิ คิดะ เรื่อง   (13 พ.ย. 2560) 
 •  
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561)  (8 พ.ย. 2560) 
 •  
 • หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (3 พ.ย. 2560) 
 •  
 • การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทศาสตร์"  (3 พ.ย. 2560) 
 •  
 • หลักสูตรการฝึกอบรม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (1 พ.ย. 2560) 
 •  
 • การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 42  (31 ต.ค. 2560) 
 •  
 • การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  (31 ต.ค. 2560) 
 •  
 • การอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 6  (27 ต.ค. 2560) 
 •  
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (24 ต.ค. 2560) 
 •