ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2561
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวฝึกอบรม 
 
 
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน (Science and Technology in the Disruptive Era)"  (19 ก.ค. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "ประเมินผลการวิจัย : ก้าวสำคัญของความสำคัญในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0"  (18 ก.ค. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย  (18 ก.ค. 2561) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการไทย  (11 ก.ค. 2561) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  (4 ก.ค. 2561) 
 •  
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร   (29 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (29 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (29 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม   (22 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร   (21 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญส่งข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการระดับสูงระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore - Thailand Senior Officals Development Programme) รุ่นที่ 1  (21 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • การจัดทำแผนขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2568  (19 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGoverment Forum 2018  (18 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรือง   (15 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • สัมมนาวิชาการ   (14 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกลุ่มกำลังคุณภาพตอบแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกจากระบบราชการของกำลังคนคุณภาพ  (11 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Molecular Diagnostic Workshop Toward Best Practice For qPCR  (11 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2561  (24 พ.ค. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร   (16 พ.ค. 2561) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร   (16 พ.ค. 2561) 
 •