ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มิถุนายน 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
QR Code Line Application
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • การรับสมัครเพื่อนสอบแข่งขันทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2560  (29 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  (28 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน  (27 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ   (21 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2  (21 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  (21 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อตำแหน่งที่สูงขั้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 2/2560  (14 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอเชิฐบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต  (8 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  (7 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น   (31 พ.ค. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร  (29 พ.ค. 2560) 
 •  
 • รายชื่อผู้แทนของหน่วยงานผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐  (25 พ.ค. 2560) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร ๗ วัน รุ่นที่ ๕๙  (23 พ.ค. 2560) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก  (22 พ.ค. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560   (16 พ.ค. 2560) 
 •  
 • รายงานผลโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  (9 พ.ค. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการนักสัตวบาลดีเด่นและยุวสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2559  (8 พ.ค. 2560) 
 •  
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 (ตามแนวทางการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ใหม่)  (8 พ.ค. 2560) 
 •  
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ กรมปศุสัตว์  (4 พ.ค. 2560) 
 •  
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์  (4 พ.ค. 2560) 
 •