ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเลื่อน

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 2011/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 18 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 1970/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 11 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงที่ 1971/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 11 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 814/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย  
 • 9 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 1657/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 1 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 1482/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 8 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 1321/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 17 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 491/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 9 ราย 
 • 12 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 1166/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ค. 2562 5 มิ.ย. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 712/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 22 มี.ค. 2562 3 เม.ย. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 163/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 15 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 133/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 100 ราย 
 • 11 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 125/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 8 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 37/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 112/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 15 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 16/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย  
 • 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1027/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 29 พ.ย. 2561 7 ธ.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1302/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย  
 • 26 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1004/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 29 ต.ค. 2561 7 พ.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 854/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 10 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561