ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเลื่อน

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 532/2560 เรื่องเลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 7 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 447/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 9 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 449/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 9 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 450/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 9 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 312/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 14 ราย 
 • 28 เม.ย. 2560 2 พ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 287/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 20 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 310/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 24 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 124/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 22 ก.พ. 2560 22 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 197/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 17 ก.พ. 2560 17 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 103/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 23 ราย 
 • 17 ก.พ. 2560 17 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 131/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 7 ก.พ. 2560 7 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 934/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 2 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 814/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 21 ราย 
 • 28 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 680/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย  
 • 30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 748/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายสุวิช บุญโปร่ง) 
 • 29 ก.ย. 2559 29 ก.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 720/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายจรัญ ใจลังกา) 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 541/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายปัญญา รุจาคม) 
 • 15 ก.ค. 2559 15 ก.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมที่ 520/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายคชเดช สุวรรณไตรย์) 
 • 7 ก.ค. 2559 7 ก.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 506/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายณรงค์ บุณพันธุ์) 
 • 29 มิ.ย. 2559 29 มิ.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมที่ 473/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 5 ราย  
 • 24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559