ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเลื่อน

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 365/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการจำนวน 1 ราย (นายสมพร ดอนไผ่ล้อ) 
 • 20 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมที่ 327/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 3 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 295/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 31 มี.ค. 2559 19 เม.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 274 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 24 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 142/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 8 ราย 
 • 18 ก.พ. 2559 18 ก.พ. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 989/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 21 ราย 
 • 20 พ.ย. 2558 26 พ.ย. 2558  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่639/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 17 ก.ค. 2558 6 ส.ค. 2558  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่461/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 5 ราย 
 • 17 มิ.ย. 2558 3 ก.ค. 2558  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 495/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายวีระ) 
 • 3 มิ.ย. 2558 3 ก.ค. 2558  
   
 •   คำสั่ง กรมฯ ที่ 357/2558 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย (นางสุวีณา,นางสาววันทนา,นางเอี่ยมศิริ) 
 • 21 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2558  
   
 •   กษ.446/2558 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ( นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย) 
 • 14 พ.ค. 2558 14 พ.ค. 2558  
   
 •   คำสั่ง กรมฯ ที่ 327/2558 ลว. 7 พ.ค.2558 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 71 ราย 
 • 14 พ.ค. 2558 14 พ.ค. 2558  
   
 •   190/2558 เลื่อนข้าราชการ (นายพิเชฎฐ์ มหาแสน) 
 • 22 เม.ย. 2558 22 เม.ย. 2558  
   
 •   250/2558 เลื่อนข้าราชการ (สุชาติ หมอกยา) 
 • 22 เม.ย. 2558 22 เม.ย. 2558  
   
 •   คำสั่ง กรมฯ ที่ 190/2558 เลื่อนข้าราชการ (นายพิเชฎฐ์ มหาแสน) 
 • 19 มี.ค. 2558 19 มี.ค. 2558  
   
 •   41/2558 
 • 5 ก.พ. 2558 5 ก.พ. 2558  
   
 •   5/2558 (ยกเลิกเลื่อน 
 • 7 ม.ค. 2558 7 ม.ค. 2558  
   
 •   6/2558 
 • 7 ม.ค. 2558 7 ม.ค. 2558  
   
 •   1149/2557 
 • 2 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2557  
   
 •   931/2557 
 • 28 พ.ย. 2557 9 ธ.ค. 2557