:: กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ::


เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
เครื่องแบบและการแต่งกาย

เครื่องแบบและการแต่งกาย

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ข้าราชการ)

(ลูกจ้างประจำ)

(พนักงานราชการ)