ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤษภาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเลื่อน

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 351/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 20 เม.ย. 2564 26 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 338/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 19 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 201/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 186/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 25 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 88/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 28 ม.ค. 2564 2 ก.พ. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 82/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 26 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 96/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 7 ราย 
 • 25 ม.ค. 2564 4 ก.พ. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 30/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 12 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 32/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 12 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1140/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 29 ธ.ค. 2563 8 ม.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1120/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1117/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 17 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1081/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 8 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1396/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 3 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1354/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 23 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1340/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 17 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1296/263 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 5 พ.ย. 2563 13 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1297/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 5 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 957/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 10 ราย 
 • 28 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 911/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 14 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2563