ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเลื่อน

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 748/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 14 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 738/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 13 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 724/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ 4 ราย 
 • 6 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 700/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 73 ราย 
 • 31 ส.ค. 2564 3 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 671/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 19 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 623/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 30 ก.ค. 2564 5 ส.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 572/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 13 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 560/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 6 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 532/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 28 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 530/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 25 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 525/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 24 มิ.ย. 2564 28 มิ.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 509/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 21 มิ.ย. 2564 22 มิ.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 401/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 17 พ.ค. 2564 25 พ.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 351/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 20 เม.ย. 2564 26 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 338/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 19 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 201/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 186/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 25 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 88/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 28 ม.ค. 2564 2 ก.พ. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 82/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 26 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 96/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 7 ราย 
 • 25 ม.ค. 2564 4 ก.พ. 2564