ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤษภาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งรักษาการ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 379/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 3 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 362/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 27 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 346/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 20 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 347/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 20 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 329/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 9 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 323/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 8 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 319/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 8 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 320/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 8 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 298/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 1 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 257/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 259/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 260/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 261/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 262/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 263/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 238/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 8 ราย 
 • 15 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 236/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 11 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 220/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 4 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 193/2564 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 1 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 195/2564 เรื่อง แตง่ตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 1 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564