ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งบรรจุ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1015/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   917/2557 
 • 25 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   826/2557 
 • 22 ต.ค. 2557 12 พ.ย. 2557  
   
 •   682/2557 
 • 2 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557  
   
 •   672/2557 
 • 26 ส.ค. 2557 18 ก.ย. 2557  
   
 •   643/2557 
 • 14 ส.ค. 2557 26 ส.ค. 2557  
   
 •   548/2557 
 • 16 ก.ค. 2557 26 ส.ค. 2557  
   
 •   465/2557 
 • 18 มิ.ย. 2557 25 ก.ค. 2557  
   
 •   429/2557 
 • 4 มิ.ย. 2557 17 มิ.ย. 2557  
   
 •   387/2557 
 • 20 พ.ค. 2557 17 มิ.ย. 2557  
   
 •   358/2557 
 • 29 เม.ย. 2557 17 มิ.ย. 2557  
   
 •   339/2557 
 • 25 เม.ย. 2557 17 มิ.ย. 2557  
   
 •   233/2557 
 • 26 มี.ค. 2557 17 เม.ย. 2557  
   
 •   195/2557 
 • 11 มี.ค. 2557 17 เม.ย. 2557  
   
 •   137/2557 
 • 17 ก.พ. 2557 19 ก.พ. 2557  
   
 •   101/2557 
 • 3 ก.พ. 2557 5 ก.พ. 2557  
   
 •   89/2557 
 • 28 ม.ค. 2557 5 ก.พ. 2557  
   
 •   24/2557 
 • 10 ม.ค. 2557 5 ก.พ. 2557  
   
 •   1058/2556 แก้ไขคำสั่ 
 • 20 ธ.ค. 2556 9 ม.ค. 2557  
   
 •   1034/2556 
 • 4 ธ.ค. 2556 9 ม.ค. 2557