ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

" กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่แน่วแน่แก้ไข และใส่ใจบริการ พร้อมประสานสามัคคีด้วยความรัก ศักดิ์ศรีอย่างมีคุณธรรม "

MOTTO

" ความพอใจและความประทับใจของบุคลากรคือหัวใจของกองการเจ้าหน้าที่ "

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกำลังคนในกรมปศุสัตว์
  2. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูง
  3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว์