ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งแต่งตั้ง

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 874/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 875/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 881/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 838/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 839/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 841/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 842/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 843/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 844/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย 
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 845/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 357/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 14 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 904/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 1 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 568/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย (วันที่คำสั่ง 2 ก.ค.2562) 
 • 2 ก.ค. 2562 5 ก.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 383/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย  
 • 3 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 189/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย  
 • 28 ก.พ. 2562 12 มี.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 632562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย  
 • 24 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 699/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 • 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 699/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 • 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 700/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราขการ 
 • 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ ลจ25/2561 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 • 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561