ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
   ภาพกิจกรรม
 
 • การรายงานตัว และเลือกสังกัดในการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ บรรจุเข้ารับราชการ แบบ New Normal (จำนวน 5 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมการจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 5 ภาพ)
 •  
     
   
 • ## การพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ## (จำนวน 19 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (20 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน งานสัมมนาครั้งที่ 30 เรื่อง Topics in internal medicine : intensive review & update    (19 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ    (19 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานในการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564    (14 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอขยายระยะเวลาลงทะเบียน การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 The 44th International Conference on Veterinary Science (ICVS2021) จากเดิมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564    (14 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ"    (14 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอความร่ววมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน    (12 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • "ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2564"    (6 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง รับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์     (5 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 17    (5 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ด้านการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการพัฒนาตนเอง    (5 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    (5 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม เวทีวิชาการปศุสัตว์ออนไลน์ ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้สนที่ใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่นี่    (5 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารในหรมปศุสัตว์ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2564    (1 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564    (1 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    (1 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564    (29 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • แจ้งการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563    (22 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิทชาการ    (21 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564    (20 ก.ย. 2564)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 6)    (30 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศเลื่อน เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 5)    (31 ส.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค    (13 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ การปฏิบัติงานและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค    (5 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศเลื่อน เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่3)    (30 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค    (21 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (7 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร    (21 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนิติกร    (19 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศเลื่อน เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่2)    (18 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัตการ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (3 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (3 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (9 เม.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศ เลื่อนการรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (9 เม.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (10 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง    (1 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสาร และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้ง 7 ตำแหน่ง    (10 ก.พ. 2564)
 •  
   
 • ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นเอกสารและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ของผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้ง 7 ตำแหน่ง    (25 ธ.ค. 2563)
 •  
   
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง    (16 พ.ย. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง     (28 ก.ย. 2563)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ประชาสัมพันธ์โครการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2565    (19 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Online Conference)    (8 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564    (8 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ FisPRI Medical Technology & Insurance Forum เทคโนโลยีการแพทย์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคข้อกระดูกและข้อ    (5 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร    (1 ต.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564     (22 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Big data & Cloud Computing 2021 (Online Conference)    (14 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริง" รุ่นที่ 4    (14 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับระบบ National Single Window    (13 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • การจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department based) ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    (9 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2021 (Online Conference)    (8 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์สร้างพลังสื่อสารภาครัฐและองค์กรในยุคดิจิทัล (Hybrid Learning)    (3 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564    (1 ก.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2021 (Online Conference)    (26 ส.ค. 2564)
 •  
   
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน    (25 ส.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 3 (Hybrid Learning)    (23 ส.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง "ถอดกับดักคอร์รัปชัน : The Big Push in Corruption Trap"    (17 ส.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Complax Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน    (11 ส.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรแบบอไจน์ (Hybrid Learning)    (9 ส.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "การบริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2564 " จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม    (3 ส.ค. 2564)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์ (10 มิถุนายน 2564)    (28 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (22 มีนาคม 2564)    (22 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (5 เมษายน 2564)    (9 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอแก้ไข ตำแหน่งเรียกรายงานตัว ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563    (19 พ.ย. 2563)
 •  
   
 • การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563    (4 ส.ค. 2563)
 •  
   
 • การเรียนบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์    (2 มิ.ย. 2563)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (28 เมษายน 2563)    (29 เม.ย. 2563)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (17 มิถุนายน 2562)    (17 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (21 มีนาคม 2562)    (21 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (18 มกราคม 2562)    (18 ม.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (25 ตุลาคม 2561)    (31 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (19 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์     (14 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (24 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (16 ก.พ. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (23 ม.ค. 2561)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (24 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศการรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (24 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศ เลื่อนการรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (9 เม.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (5 เม.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (26 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (16 ก.พ. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (14 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (15 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)    (24 ก.พ. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (28 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (13 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ    (6 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร    (28 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม    (22 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (28 ก.ย. 2561)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (29 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (2 ต.ค. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 132 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image