ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤษภาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งย้าย

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 391/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 38 ราย 
 • 13 พ.ค. 2564 13 พ.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 357/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 8 ราย 
 • 27 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 324/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 19 ราย 
 • 9 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 307/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 46 ราย 
 • 2 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 299/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 2 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 281/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จำนวน 6 ราย 
 • 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 189/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย 
 • 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 159/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 42 ราย 
 • 17 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 139/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 9 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 140/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 13 ราย 
 • 9 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2564  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 97/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 25 ม.ค. 2564 4 ก.พ. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 2/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 14 ราย 
 • 5 ม.ค. 2564 5 ม.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1094/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 43 ราย 
 • 16 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1047/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 27 ราย 
 • 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1376/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 12 ราย 
 • 27 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 927/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 81 ราย 
 • 19 ต.ค. 2563 25 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 892/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 5 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 751/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 7 ราย 
 • 21 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 746/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 47 ราย 
 • 21 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 684/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จำนวน 17 ราย 
 • 3 ส.ค. 2563 11 ส.ค. 2563