ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

width=
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121-2123

ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร จารุพงศกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2122

นายวิทยา วิทยอภิบาล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121

น.ส.จารุภัทร ขวัญเยื้อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2123

น.ส.นราพรรณ พันธุ์ฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121

น.ส.ปริญา สรเสนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121

น.ส.กิติมา อัจฉริยมาศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2123

นายชานน พึงรำพรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121

น.ส.ปริพัฒทร์ วงค์ธิมา
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2123