ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
กลุ่มพัฒนาบุคลากรน.ส.รวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151-2153

น.ส.ธัญนันท์ สินชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

นายเลอสรร ศิริปาลกะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

น.ส.ชุติมา ม่วงไหมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151

ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

นางสาวภัสนันท์ ญาณสูตร
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153

นางนวภรณ์ สนศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2153