ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
การจัดซื้อจัดจ้าง/งบประมาณ
 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปีงบประมาณ 2564

 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ หรือ ทางเว็บไซต์ http://person.dld.go.th